ASTROLOJİ


Birinci evde:
İnatçı bir tavrın var. Özellikle dürtü şeklinde içten geliyor bu hallerin.. Çevrende pek anlaşılır biri değilsindir. Bir garip adam portresi çizersin. Kolay kolay kimseye boyun eğmezsin. Çalışmalarında yaşantında kendine has yöntemlerin ve teorilerin olur. Lider olabilirsin. Uranüs burada tutulmuş ise, mantıksız, inatçı,her ne pahasına olursa olsun özgürlük peşinde koşan, eksantrik ve ılımlı olmayan birisi yapar seni. Sıradışı arkadaşların olur. Onlarla etkinliklere girersin.

İkinci Evde:
Mali konular değişkenlik gösterir. İniş çıkışlar yaşarsın. Kazanılan para geldiği gibi aniden gider. Uranüs burada bir başka gezegen tarafından iyi açı alıyorsa bu durum olumlu yönde değişir. Kalıcı ve olumlu olur. Elektronik, bilim, buluşlar sayesinde gelir elde edebilirsin. Paranı insani konularda yardım amaçlı kullanabilirsin. Eğer Uranüs burada kötü durumda ise, ödenememiş borçlar yüzünden sorunlar verir. Ödünç vereceğiniz paralarda sıkıntılar yaşarsın.

Üçüncü Evde:
Zihnin çok keskin olur. Her zaman yeni fikirlere açıksın. Görüşlerin gerçek deneyimlerine dayanır. Açık görüşlüsün. Zihinsel aktiviten huzursuz olduğunda konsantren bozulur. Ama tarafsızca fikirleri değerlendirmen mümkün olacaktır. İletişim konularında kendine özgü yol tutarsın. Yenilikleri seversin. Ani kararlar alman olasıdır. Sık sık seyahatlere çıkabilirsin.Kötü durumdaki bir Uranüs seni, huysuz birisi yapar. Fikirlerinde kötü niyetli olursun. Sorumsuzca davranır. Devamlı fikir değiştirirsin. Sık sık kardeşlerinle ani değişimler yaşar. Ev ortamında yabancı olursun. İnatçılık ve isyankarlık seni sarar.

Dördüncü Evde:
Uranüs burada olumsuz etkileniyorsa ev ve aile ortamı yıkıcı olabilir. Anne ile sorun yaşayabilir. Ebeveynlerinizden birisi olağandışı olabilir. Sık sık ikamet değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Huzursuzluğunuz istikrarsız koşullara neden olabilir. Sabit bir ev hayatınız olmaz. Sabit bir yerde kalmak bu durumda size gelmez. Genellikle ortamınız yabancıların ikamet ettiği yer olur. Evinize yabancı misafir alırsın. Bu bir akrabanızda olabilir. Eviniz genelde insanların uğrak yeri gibidir. Eğer böyle bir dönemde ev almayı düşündü iseniz evinizin mimarisi nadir olan evlerden olabilir. Yalnız kalmaktan korkarsın. Metafizik ve okült ile lgili evinde çalışmalar yaparsın.

Beşinci Evde:
Uranüs bu evde iyi açı alıyorsa ani ama kararsız bir aşk ilişkisini sana gösterir. Pervasız ve gözü kara olursun. Kendine hakim olman zorlaşır. Spekülasyon ve kumara karşı ilgi duyarsın. Fakat kendine hakim olmalısın. Mükemmel fiziksel koordinasyonun var. Elektronik gibi formlarla uğraşabilirsin. Çocuklarına yada çocuklara fazlaca özgürlük verirsin. Ama bu başınıza sorun açabilir. Onları disiplin altına almak ve hayatı öğretmek zorundasın. Evladınız yoksa bir çocuk evlat edinmek isteyebilirsin.
Tutulmuş Uranüs evlilik dışı ilişkilere kişiyi yönlendirebilir. Gyarimeşru çocuk edinebilirsin. Agresif ve egoist davranırsın.

Uranüs Altıncı Evde:
İşçi ve işverenler ile sorunlar yaşama olasılığınız işinizi sona erdirebilir. Bu nedenle onlarla uyum içinde olmakta fayda vardır. Empati yeteneğinizi kullanmalı. Konularda sabırsız ve inatçı tavrınızı bırakmalısın. Utanüs burada kişiye olağanüstü şifa yeteneği ve enerjisi verebilir. Kötü etkilenen bir Uranüs kronik rahatsızlıklara yol açabilir.

Uranüs Yedinci Evde:
Evlilik ve ortaklıklarınıza karşı özdisiplinli olman gerekir. Aşırı şekilde özgürlüğüne düşkün ve bağımsız hareket etmek istersin. İlişkilerinizi korumak için bu tavırlarını bırakmalısın. Tutulmuş ve kötü durumda olan bir Uranüs ayrılıkları ve boşanmayı gösterir. Davalar varsa kaybedebilir. Bu yönde kötü şöhretiniz olur. Bu evde İyi bir Uranüs size telepati yeteneği verir. Karşınızdaki kişilerin ruh hallerini ve duygularını bu yolla çok rahat anlarsınız.
Eş yada partneriniz romantik olmaz. Dış merkezli ve sinirli birisi olabilir.

Uranüs Sekizinci Evde:
Genellikle Ölüm ötesi,evrenin güçleri ve bilim alanları ile ilgilenebilirsin. İyi açılarda bu konuda uzman olursun. Psişik sezgiler, garip rüyalar ve önsezilerin olur. Uranüs burada iyi durumda miras, servet, vergi, şirket finansmanı gibi konularda kazanç elde etmeni sağlar. Ortak işlerde de başarı olur. Kötü durumda Uranüs mali kayıplara karşı seni uyarır. Mizah ve hiciv anlayışın gelişmiştir.

Uranüs Dokuzuncu Evde:
Gizemli olaylar ilginizi uyandırıyor. Gelecek ve geçmiş olasılıklar sizi cezbeder. Yurdışına gitmek, yabancı kültürleri araştırmak istersin. Ani seyahatler yapabilirsin. Dini fanatik görüşlerin olabilir. Tutucu tavırlar sergileyebilirsin. Bağımsız yaratıcı ve insanlığa faydalı olan değişiklikleri savunursun. Bir yabancı ile tanışır. Ya da evlenme işin olabilir.
Bu evde kötü etkiler alan bir Uranüs sizi aşırı fanatik uçlara sürebilir. Siyaset Din Tarikat gibi.. Davalarda kaybetme riskiniz vardır.

Uranüs Onuncu Evde:
İlgi alanlarınızda yenilikler istersin. Bu yerleşim kişiyi manevi veya insani alanlarda bir lider yapabilir.
Tutulmuş ise, devrimci faaliyetler görülebilir. Kurulu düzene karşı çıkarsın. Bu konuda çatışmaların olur. Mali yönlerin değişken olur. Ani artış ve ani çöküş gibi. İradenizi böyle zamanlarda kaybetmemelisin.

Uranüs Onbirinci Evde:
Birçok sıra dışı dostluklar kurarsın. Kişiliksiz yaklaşımların ile evlili veya romantik ilişkiler konusunda da sıradışı davranırsın. Özel yaşamında Cinsel sorunların olasıdır. Evrensel yasaları ve ilkeleri sezgisel algılama yeteneğin olur.Açık fkirlisindir. Bu konuda kendini sınırlamazsın. Bilim ve doğa üstü senin ilgi alanında. Transit haritanızda bu evde olan Uranüs, amaç ve hedeflerini değiştireceğini gösterir. Bu da kendindeki Kendini zamana uyarlama revizyon hareketleridir. . Tutulmuş bir Uranüs burada, seni sorumsuz birisi yapar.

Uranüs Onikinci Evde:
Bir takım bilinçsiz çatışmalar hayatınızı zorlaştırabilir. Bu çatışmaların sebebi, bilinçsizce deneyimlenen gizli ilimler ve uygulamalardır. Bilnçsiz bu tür psişik faaliyetlerden kaçınmalısın. İyi açı alan Uranüs, sezgi ve durugörülerini artırır. Kendini kontrol etmen tavsiye edilir. Aksi halde kendi kendinin düşmanı olursun. Dikkat etmez isen Hayatın yalnızlık içerisinde geçebilir. Kendini kafese hapsedilmiş hissedersin. Arka planda gizli örgütlere katılma. Bilimsel çalışma faaliyetlerine katılabilirsin. Gizli aşk ilişkin olabilir. Başkalarına zorla kendini fikirlerinizi kabul ettirmeyi denemeye kalkmayın

Üye Panel

Kullanıcı Adı :
Şifre :

KİTAPLAR

Online